Google Chrome
Comodo Dragon
ქართული მთარგმნელების და Philolog-იის მეცნიერებათა Doctor-ების უპატიებელი შეცდომები

_
ის სიტყვებია მოყვანილი, რომელიც გვგონია რომ ვიცით, შინაარსორივად მაინც და სინამდვილეში წარმოდგენაც არ გვაქვს, არათუ რა სიტყვაა, არამედ რა სიტყვების ნაერთი და წარმონაქმნია.

ეძღვნება განსაკუთრებით თანამედროვე ქართველ Philo-log-ებს და მეცნიერებათა Doctor-ებს (ეგრედ წოდებულ მთარგმნელებსაც).


ჩასწორდა - 2016 მარტი (ბევრი სიტყვა უდროობის გამო ვერ იქნა განხილული სრულად, დროდადრო ჩასწორდება ena.ge/explanatory-online, translate.ge და ხხვა წყაროებზე დაყრდნობით):

- მასწავლებლებს პირდაპირი მითითება აქვთ, თუ ნიჭიერი და ზარმაცი მოსწავლე ჰყავს, სჯობს არ გადაერთოს მასზე და დანანრჩენებს მიხედოს, როცა შეეძლო ამ ნიჭიერს მთელი ქვეყანა გადაერჩინა მომავალში. ფიქრობენ რომ ის თავს მაინც გადაირჩენს და დანარჩენებიც კარგად იქნებიანო (ვითომ გაათანაბრეს და ამ დროს კარგავენ ყველაფერს).

- მასწავლებლებმა უნდა ილაპარაკონ თუ არა მოსწავლის ენაზე? დიიიახ. აი ასეთი კითხვებით ურეცხავენ მასაწვლებლებს ტვინს. მოსწავლეებს მოდასავლეთო სააკაშვილ-ბოკერიას ნაირები აღზრდიან და მასწავლებელმა მათ ენაზე უნდა ისაუბროს.

Ctrl + F (Ctrl + G)
უცხო სიტყვა - ბარბარიზმი - ნაგულისხმევი სიტყვასიტყვით მსგავსი ფუძე
date - ___ - თარიღი ___ ___
dat ing - ___ - შეხვედრა ___ ___
data base- ___ - მონაცემთ ბაზა ___ ___
pro fession - პროფესია - ხელობა ___ ___
pro fil - პროფილი - მოხაზულობა ___ ___
pro gramm - პრო გრამა - ___ ___ ___
pro blem - პრობლემა - ამოცანა ___ ___
pro portion - პროპორციული - შეფარდება ___ ___
pro cess- პროცესი - ___ ___ ___
pro ject - პროექტი - გეგმა წინ გდება ___
ob ject - ობიექტი - ___ ___ ___
in ject - ინჟექტი - ___ ___ ___
sub ject - სუბიექტი - ___ ___ ___
com position - კომპოზიცია - ___ ___ ___
com ment - კომენტარი - ახსნა ___ ___
com ponent- კომპონენტი - შემადგენელი ___ ___
com mand- კომანდა - ___ ___ ___
com bine - კომბაინი, კომბინაცია - ერთება ___ ___
effect - ეფექტი - ___ ___ ___
poly gon - პოლიგონი - ___ ___ ___
service - სერვისი - ___ ___ ___
so lid - სოლიდური - ___ ___ ___
material - მატერია- ___ ___ ___
text - ტექსტი - ___ ___ ___
text ure - ___ - ___ ქსოვილი ___
tour - ტური - შემოვლა ___ ___
interes - ინტერესი - წადილი ___
hu man - ჰუმანი - ადამიანი ___ ___
primit iv - პრიმიტივი - ადვილი პირველ ყოფილი prima, premier
consol - კონსულ ტანტი - მრჩეველი ნუგეში, მრჩეველი ___
sphere - სფერო - არე ბურთი ___
mix - მიქსი - არევა არევა ___
really - რეალური - ჭეშმარიტი, ნამდვილი ჭეშმარიტი, ნამდვილი ___
virtual - ვირტუალური - წარმოსახვითი შემძლე, უნარიანი ___
print - პრონტი - ბეჭდვა ___ ___
post - პოსტი - ___ ბოძი ___
trailer - ტრაილერი - ___ ჩამბმელი ___
blank- ბლანკი - ___ ცარიელი ___
idea - იდეა - ___ ცნება ___
religion - რელიგია - ___ ცნობიერება ___
graph - გრაფა - ___ ხაზი ___
info - ინფო- ___ ცნობა ___
nature - ნატურა - ___ ბუნება ___
animate - ანიმაცია - ___ გა სულიერება ___
serial - სერიალი - ___ რიგი ___
trans - ტრანსი - ___ შემდეგ, იქით ___
trans parant - ტრანსპარანტი - ___ მჭვირვალე ___
loc al - ლოკალური - ___ საზღვრული ___
loc ation - ლოკაცია - ___ ___ ___
section - სექცია - ___ დაჭრა, დაყოფა ___
press - პრესი - ___ ვაწვები ___
ex press - ექსპრესი - ___ ___ ___
air - აირი - ___ ჰაერი, გაზი ___
plan - პლანი - ___ სიბრტყე ___
simulat - სიმულაცია - ___ გვანება ___
group - ___ - ___ ჯფუგი ___
form - ფორმა - ___ მოყვანილობა ___
plat - პლატა - ___ ___ ___
plat form - პლატფორმა - ___ ___ ___
port - პორტი - სადგური ___ ___
port al - პორტალი - კარიბჭე ___ ___
center- ცენტრი - ___ შუა ___
contact - კონტაქტი - ___ შეხება ___
album - ალბომი - ___ დაფა ___
stance - ___ - ___ ___ ___
dis tance - დისტანცია - ___ ___ ___
dire - ___ - ___ საშინელი, საზარელი ___
direct - ___ - ___ სწორი, უშუალო ___
direct iv - დირექტივა - ___ ___ ___
direct or - დირექტორი - ___ ___ ___
manage - მენეჯერი - გამგე ___ ___
manag er - მენეჯერი - ___ ___ ___
vector - ვექტორი - ___ წამყვანი, მიმართულება ___
cont roll - კონტროლი - მართვა უწყვეტი გრაგნილი ___
co ordinat - კოორდინატი - ___ თანა საზღვრული ___
cont rast - კონტრასტი - ___ მკვეთრი, პირისპირება ___
part - ფართი - ___ ___ ___
model - მოდელი - ___ სახეობა, ნიმუში ___
mark - ამრკა - ნიშანი ___ ___
em blem - ემბლემა - ნიშანი ___ ___
sym bol - სომბოლო - ნიშანი ___ ___
sym ptom - სიმპტომი- ნიშანი ___ ___
type - ტიპი - ___ ___ ___
style - სტყილი - ___ ___ ___
check - ჩეკი - ___ მოწმობა ___
number - ნომერი - ___ რიცხვი ___
cult ure - კულტურა - ___ ცნობიერება ___
office - ოფისი - ___ საწარმო ___
nati on - ნაცია - ერი ___ ___
nati onal - ნაციონალი - ეროვნული ___ ___
agress ion - ___ - ___ დასხმა ___
function - ფუნქცია - ___ თვისება ___
auto - აუტო - ___ თვით ___
front - ფრონტი- ___ წინა ___
hierarchy - იერარქია - ___ წყობა ___
charact - ხარაქტერი - ___ ხასიათი ___
vision - ვიზია - ___ ჭვრეტა ___
form at - ფორმატი - ___ სახეობა ___
show - შოუ - ___ ხედვა ___
slid - სლაიდი - ___ სრიალი ___
slide show - სლაიდშოუ - ___ ___ ___
access - აქსესი - ___ ___ ___
access ory- აქსესორი - ხელსაწყო ___ ___
norm - ნორმა - ___ ზღვარი ___
norm al - ნორმალური - ___ ზღვრული ___
static - სტატიკური - ___ არეული უძრავი ___
structure - წყობილება - ___ წყობილობა ___
de tail - დეტალი - წვრილმანი ___ ___
ex tern - ___ - გარე ___ ___
in tern - ___ - შიდა ___ ___
in ter - ___ - შორის ___ ___
sound - საუნდი - ___ ხმაური ___
map - მაპი - ___ რუკა ___
positiv - პოზიტივი - ___ დადებ ითი ___
negativ - ნეგატივი - ___ უარ ყოფითი ___
dis play - დისპლეი - ___ უკუ თამაში ___
focus - ფოკუსი - ___ ___ ___
studi - სტუდია - ___ შესწავლა ___
technic - ტექნიკა - ___ ხელობა, ოსტატობა ___
theme - საგანი - ___ საგანი ___
trans late - ___ - ___ გადა ___
temp late - ___ - ___ კვეთი ___
temp le - ___ - ___ ტაძარი ___
scale - ___ - ___ მზომი ___
save - ___ - ___ დაცვა ___
fold er - ფოლდერი - საცავი ნაკეცი ფარეხი ___
___ - ___ - ___ ___ ___


ფორუმის კოდი: